logo

Trộn đề trắc nghiệm online

Miễn phí - An toàn - Tiện lợi
logo

Trộn đề trắc nghiệm Online
Miễn phí - An toàn - Tiện lợi

Nội dung:

Quy tắc tạo đề gốc

👉 Quy tắc tạo file đề gốc

- Xóa hết phần đầu và phần cuối đề thi, bạn chỉ để lại nội dung câu hỏi và câu trả lời.

- Câu hỏi phải bắt đầu bằng chữ "Câu" hoặc "Question". Ví dụ: "Câu 1.", "Câu 2:", "Question 1.", "Question 2:"

- Phải xuống dòng (gõ Enter) trước khi gõ các đáp án.

- Các đáp án bắt buộc phải được bắt đầu bằng "A.", "B.", "C.", "D.".

- Nếu cần cố định đáp án nào thì ta đặt thêm dấu # liền trước. Ví dụ: "#A.". Thường sử dụng với các đáp án: "Cả ba câu trên đều đúng"

- Mỗi đáp án nên nằm trên một dòng (không bắt buộc, nhưng chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác hơn)

- Đáp án đúng bạn phải tô Đỏ (A. hoặc #A.) hoặc gạch chân (A. hoặc #A.)

- Các câu hỏi và đáp án có Hình ảnh thì Hình ảnh cần để ở chế độ Inline With Text (để sau này đề hoán vị, hình ảnh không bị nhảy lung tung)

👉 Trộn đề theo nhóm câu hỏi

<g>
Nhóm câu hỏi mặc định, thầy cô có thể thay đổi tùy chọn trộn câu hỏi, đáp án trên giao diện trực quan của website. Xem thêm

<g0>
Nhóm câu hỏi không cần trộn (Thường áp dụng cho các phần kiểm tra bài Nghe của môn Tiếng Anh)

<g1>
Nhóm câu hỏi chỉ cần hoán vị các câu hỏi

<g2>
Nhóm câu hỏi chỉ cần hoán vị các đáp án

<g3>
Nhóm câu hỏi hoán vị cả các câu hỏi và các đáp án

<g4>
Nhóm câu hỏi tự luận, số thứ tự câu hỏi luôn bắt đầu từ 1. Nhóm nên ở vị trí cuối đề. Vị trí của nhóm luôn được cố định.

<#g0>, <#g1>, <#g2> hoặc <#g3>
Khi cần cố định vị trí nhóm ta thêm dấu # liền trước tên nhóm

👉 Trộn theo nhóm nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số câu hỏi trong nhóm nội dung.

Ví dụ: Môn học có 10 nội dung và mỗi nội dung có 10 câu, tổng cộng 100 câu hỏi trong đề gốc. Trộn đề sao cho mỗi nội dung lấy ngẫu nhiên 5 câu hỏi, sẽ có được đề kiểm tra 50 câu hỏi.

Để làm được như vậy, ta thêm !5 vào giữa các kí tự xác định nhóm câu hỏi. Hỗ trợ 8 loại nhóm câu hỏi đã đề cập trước đó.

Cụ thể:

- <g0!5>, <g1!5>, <g2!5> hoặc <g3!5>

- <#g0!5>, <#g1!5>, <#g2!5> hoặc <#g3!5>

Có thể thay thế số 5 bằng một số khác phù hợp với nhu cầu cá nhân


Lưu ý: File đáp án sẽ có sự khác nhau về số câu hỏi của đề gốc và các đề ngẫu nhiên. Bạn nên xóa đáp án đề gốc trước khi đưa vào sử dụng trong các phần mềm chấm trắc nghiệm.


Về chúng tôi
Hướng dẫn trộn đề
Chính sách bảo mật
Email: [email protected]
Phát triển bởi trondetracnghiem.com