logo

Trộn đề trắc nghiệm online

Miễn phí - An toàn - Tiện lợi
logo

Trộn đề trắc nghiệm Online
Miễn phí - An toàn - Tiện lợi

Nội dung:

Đề mẫu

👉 Giao diện nhóm câu hỏi

Giao diện nhóm câu hỏi

Sau khi tải lên file đề *.docx, các nhóm câu hỏi sẽ được liệt kê ở giao diện chính

Mỗi nhóm câu hỏi sẽ gồm các phần sau:

  • 1. Thông tin nhóm... chi tiết
  • 2. Loại nhóm câu hỏi... chi tiết
  • 3. Hoán vị câu hỏi và đáp án... chi tiết
  • 4. Hoán vị nhóm trong đề thi... chi tiết
  • 5. Nhận diện câu hỏi và đáp án... chi tiết

👉 1. Thông tin nhóm

Thông tin nhómThông tin nhóm

Một số thông tin về nhóm câu hỏi trong đề thi

- số thứ tự nhóm

- Nút để thu gọn/ mở rộng nhóm để xem tổng quan đề thi

- Các cảnh báo về câu hỏi, đáp án. Có thể bỏ qua nếu bạn vẫn muốn trộn đề

👉 2. Loại nhóm câu hỏi

Thông tin nhóm

Thầy/cô có thể thay đổi nhóm câu hỏi để có thể tạo đề thi phù hợp với nhu cầu giảng dạy của mình.

- Trắc nghiệm: đề thi trắc nghiệm có 4 đáp á

- Tự luận: các câu hỏi tự luận.

- TN 2025 - Phần 1: các câu hỏi trắc nghiệm trong phần 1 của cấu trúc đề thi TN THPT 202

- TN 2025 - Phần 1: các câu hỏi đúng sai trong phần 2 của cấu trúc đề thi TN THPT 202

- TN 2025 - Phần 1: các câu hỏi xxx trong phần 3 của cấu trúc đề thi TN THPT 2025

👉 3. Hoán vị câu hỏi và đáp án

Thông tin nhóm

Các tùy chọn hoán vị trong nhóm

- Không hoán vị

- Chỉ hoán vị câu hỏi

- Hoán vị đáp án

- Hoán vị câu hỏi và đáp án

👉 4. Cố định nhóm trong đề thi

Thông tin nhóm

Nếu bật chức năng này, vị trí của nhóm sẽ được cố định như vị trí ban đầu

👉 5. Nhận diện các câu hỏi

Thông tin nhóm

Các đáp án sẽ được liệt kê bên dưới kèm với câu trả lời tương ứng.

Sẽ có thông báo lỗi màu đỏ khi không nhận dạng được đáp án. Thầy cô cần sửa file docx và tải lên lại để có được đề chính xác.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ chọn/thay đổi đáp án ngay trên giao diện sau khi hoàn thiện chức năng trộn đề theo cấu trúc mới của bộ giáo dục.


Về chúng tôi
Hướng dẫn trộn đề
Chính sách bảo mật
Email: [email protected]
Phát triển bởi trondetracnghiem.com